We kindly invite to play the recording from Yearly Professors Concert.

Performances:

  • Krzysztof Komarnicki
  • Julia Leviuk

And Zofia Zwolińska’s student:

  • Joanna Okoń
Koncert Pedagogów 2019 - Unisono Szkoła Muzyczna